Flora

Storblomstret gederams (lat. Chamaenerion latifolium)

På fugtig og gruset bund i klitter, urer, heder og gamle flodlejer.

Fjel-kvan (lat.Angelica-archangelica)

Stotsk timian (lat. Thymus-praecox)

Storblomstret gederams (lat. Chamaenerion-latifolium)

Planten har opstigende til oprette stængler med ret korte, elliptiske og blågrønne blade.

Rødknæ (lat. Rumex-acetosella)

10-30 cm høj.

Polar-kæruld (lat. Eriophorum-scheuchezeri)

Polar-kæruld er almindelig i hele Grønland. Planten vokser på våd tørve-, sand- eller lerbund ved søer, damme og langs vandløb.

Grønlandsk blåklokke (lat. Campanula-gieseckiana)

Grønlandsk blåklokke vokser i frodige og fugtige heder, urtelier, krat, fjeldmark og græssletter.

Smalbaldet gederams (lat. Chamaenerion-angustifolium)

Rødknæ (lat. Rumex-acetosella)

10-30 cm høj.

Grönlandsposten